Drvo

Procitala sam divnu pesmu i htela sam da je podelim sa vama.

Drvo

Gledaj drvo kako grane

visoko ka suncu diže,

kako raste ka toploti,

pruža se gde svetlost stiže.

Drvo zna da mu je sunce

izvor snage i života.

I ljudima isto treba,

svetlost, ljubav i dobrota.

Oni koji svoje srce

ka suncu dobrote dižu,

suncu pravde i istine,

do nebeskog svoda stižu.

Advertisements

Deset dečjih zapovesti

1.Moje ruke su male i ne očekujte savršenstvo dok namestam krevet,crtam ili bacam loptu.

2.Moje oči nisu videle svet kao sto su vaše.Pomozite mi da otkrijem svet.

3.Kucne obaveze nece pobeci. Nadjite vremena za igru sa mnom.

4.Ja sam vaš posebni dar, tako i postupajte sa mnom.

5.Potrebna mi je vaša podrška dok rastem. Zapamtite, možete prigovarati mojim postupcima bez da prigovarate meni.

6.Pomozite mi da donosim odluke.

7. Nemojte se bojati da odete bez mene na vikend. Potreban vam je odmor od mene a i meni od vas. To je i način da mi pokažete kako ste i sebi medjusobno vazni.

8.Znam da je teško ali nemojte me uporedjivati sa drugom decom ili sa mojim bracom i sestrama. To cini da se osetim kao da nisam dovoljno dobar vredan ovakav sam.

9.Nemojte raditi stvari umesto mene. Tada osecam da nacin na koji ja to radim nije dovoljno dobar i da vas razočarava.

10.Zapamtite da vas volim više od svega. Vi ste moj svet i sve sto učinite ostavlja trag u mom srcu.

Rad u boravku

Savremeni način zivota i rada doveo je do toga da mnogi roditelji u cilju bezbednosti i organizacijie slobodnog vremena deteta upisuju svoju decu u celodnevni boravak. Tokom rada u boravku učenici posle zavrsenih časova redovne nastave nastavljaju sa aktivnostima koje se odnose na utvrdjivanje i uvežbavanje  onih sadrzaja koji se sa ucenicima realizuju na časovima redovne nastave. Kroz aktivnosti u slobodnom vremenu i slobodnim aktivnostima ucenika kod ucenika se postice kreativnost, takmičarski duh,medjusobna saradnja i ono sto je najvaznije da dete uci u vrnjačkoj grupi,najlakše i najbrže.

Teme koje realizujemo u slobodnom vremenu su:Igre bez granica, Pevam,plešem,glumim; Zaroni u svet čarobnih oblika i boja i Aktivnosti po izboru učenika. Slobodne aktivnosti obuhvataju teme: Olovka piše srcem, Šaram stvaram, Mala škola velikih stvari i Video projekcije. Sadržaji su dinamicni, veseli a mojim učenicima ovakav vid rada i najviše odgovara.

Nasa prva poseta….

Zašto djaci celodnevci?

Cilj  teme je  razmena i prenošenje iskustava u  radu  sa decom u celodnevnom boravku sa kolegama i stručnim saradnicima koji su zaduženi posredno ili neposredno za realizaciju aktivnosti u ovom obliku vaspitno- obrazovnog rada. Želela bih da pokazem i neke  aktivnosti koje realizujem sa svojim učenicima u slobodnom vremenu i slobodnim aktivnostima. Potrebno je da se sadržaji i a ktivnosti pažljivo isplaniraju. Kada su  sadržaji raznovrsni a aktivnosti se prepliću i smenjuju, rad sa mojim učenicima je zanimljiv i dinamičan. Deca na ovaj način uče i radosno i lako na opšte zadovoljstvo, i roditelja i moje.